Omgevingsmanagement

Schiphol Area Development Company

Tafel Ruimte en Infra (R&I) heeft verkenning gedaan naar koppeling van logistieke ketens en verkeers- en mobiliteitsmanagement. Om deze koppeling vorm te geven heeft R&I enkele projecten gedefinieerd. Rainbow Management heeft samen met Buck Consultants:

Invulling gegeven aan stakeholdermanagement van de publieke partijen waaronder Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, TNO en CWI.

De governance structuur voor de projecten helpen vormgeven. Actief meegedacht en meegeschreven aan de Dinalog TKI-aanvraag voor het project Real Time Verkeersdata voor Goederenvervoer (ITSLOG).

Over R&I

Een van de clusters van het Amsterdam Economic Board (AEB) is Amsterdam Logistics Board (ALB). De Tafel Ruimte en Infra (R&I) is onderdeel van ALB. Aan deze tafel werken markt, overheid en kennisinstellingen samen aan initiatieven en projecten op het snijvlak van ruimte, infrastructuur en logistiek in de Metropoolregio Amsterdam. Schiphol Area Development Company (SADC) is voorzitter van R&I.

Review

“Goede invulling van de opdracht door eigenaarschap en resultaatgerichtheid binnen de gemaakte afspraken. Prettige samenwerking door flexibiliteit en goede communicatie.”
Frans van der Beek
Programmamaker Tafel Ruimte en Infra