0   /   100

Projecten

Data-inwinning voor Watermanagement

Rijks­waterstaat CIV

Voor Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) ondersteunen wij de organisatie in diverse rollen binnen contractmanagement. Wij hebben diverse overeenkomsten met private partijen begeleid in de uitvoering ten aanzien van het meten van data binnen het vakgebied watermanagement. Daarnaast leiden wij diverse Europese aanbestedingen (UAV-GC 2005, ARVODI), waarbij de focus ligt op het integraal uitbesteden van inwinnen van data op het gebied van watermanagement (hydrografie, stromingsmetingen en dergelijke). Hierin hebben wij in onze rol kennis gedeeld binnen CIV en zodoende het kennisveld vergroot binnen de organisatie.

Tendermanagement

Van den Biggelaar: Grond en waterbouw

Aan Van den Biggelaar hebben wij ondersteuning geboden bij de inschrijving voor de tender van Rijkswaterstaat voor het onderhoud van de vaarwateren van West Nederland Zuid. Dit betrof een Best Value Procurement (BVP) aanbesteding conform UAV-GC 2005 met een plafondwaarde van 11,2 MIO. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor het contractmanagement en het omgevingsmanagement. Daarnaast hebben wij een rol vervuld in het vormgeven van de kwalitatieve inschrijvingsdocumenten.

Stakeholdermanagement

Schiphol Area Development Company (SADC)

Tafel Ruimte en Infra (R&I) heeft verkenning gedaan naar koppeling van logistieke ketens en verkeers- en mobiliteitsmanagement. Om deze koppeling vorm te geven heeft R&I enkele projecten gedefinieerd.

Programmamanagement

Ziut

Voor Ziut hebben wij programmamanagement uitgevoerd voor de negen organisatorische speerpunten: Gemeente Amsterdam wil onder meer VRI, OV, VIS in de openbare ruimte rechtmatig aanbesteden. Hiertoe is transitie noodzakelijk met huidige partner Ziut. Er zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen om het transitietraject te kunnen vorm geven. Per werkgroep worden daartoe risico’s in kaart gebracht, waarbij Rainbow Management van een aantal werkgroepen de trekker is. Om alle risico’s van de werkgroepen integraal in kaart te brengen is de GROTICK systematiek toegepast.