Omgevingsmanagement

Ziut

Voor Ziut hebben wij programmamanagement uitgevoerd voor de negen organisatorische speerpunten:

Gemeente Amsterdam wil onder meer VRI, OV, VIS in de openbare ruimte rechtmatig aanbesteden. Hiertoe is transitie noodzakelijk met huidige partner Ziut. Er zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen om het transitietraject te kunnen vorm geven. Per werkgroep worden daartoe risico’s in kaart gebracht, waarbij Rainbow Management van een aantal werkgroepen de trekker is. Om alle risico’s van de werkgroepen integraal in kaart te brengen is de GROTICK systematiek toegepast.